TP. Thái Nguyên

thai-nguyen

 

STT Điểm đổi Phone Địa chỉ  Phường Huyện
1 NT Hương Thảo 0988735686 SN 16, Tổ 7, Phố Cột Cờ Phường Trưng Vương TP Thái Nguyên
2 Qt Vân Hải 02803851689 Đường Bến Tượng Phường Trưng Vương TP Thái Nguyên
3 Qt Lê Thị Dịu 0978334709 Sơn cẩm, Phú Lương TP Thái Nguyên
4 NT Thanh Loan 02803831629 Tổ 25 Phường Hương Sơn TP Thái Nguyên
5 NT Thùy Trang 0977872257 Tổ 10,  Đường CMT8 P. Gia Sáng TP Thái Nguyên
6 NT Thúy Ngọc 0912019460 Tổ 2A, Phố Cò Sông Công
7 NT Thu Hiền 01686648574 Tổ 9 P. Thắng Lợi Sông Công
8 NT Minh Thu 0986914667 Tổ 3 P. Thắng Lợi Sông Công
9 NT Minh Hiền 01678780628 SN 363, tổ 4 P. Thắng Lợi Sông Công
10 NT Anh Đào 0978528019 Tổ dân phố Xuân miếu 2, Cải Đan Sông Công
11 NT Hiệp Thúy 01668261266 SN 19/1, Tổ 2, Hương Sơn Gang Thép
12 QT Thủy Tiên 0985117577 Đường tròn, Điềm Thụy Phú Bình
13 NT Phương Linh 0973269127 Số 36, Tổ 17, TT Chùa hang Đồng Hỷ