Phú yên

Hotline Miền Nam: 08 666 056 18 – 0932 626 234

STT Điểm bán ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 Đồng Tân 144 Trần Hưng Đạo, Đông Xuân
2 Kim Yến Phước Lộc, Xuân Quang 3, Đồng Xuân 097.205.4372
3 Nhật Minh 12 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa 057.3811.707
4 Lê Thanh Phước Lộc, Xuân Quang 3, Đồng Xuân
5 Thùy Trâm Phước Lộc, Xuân Quang 3, Đồng Xuân 0972.979.810
6 Nhật Tân 115 Trần Hưng Đạo, Tuy Hòa 057.382.3969
7 Thiết Hoàng Dung Phú Hiệp, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa 093.5864.897