Bắc Giang

bac-giang

 

STT Điểm bán Số điện thoại Địa chỉ  Quận/ Huyện
1 Thắng giần 962898656 Số 50 Nguyễn Thị Lưu P.Ngô Quyền
2 QT Dương Thị Thao 01679941096 TT Bích Động Việt Yên
3 Qt Hoàng Thị Tuyết 0975606866 Đình Trám Việt Yên
4 Qt Trần Thị Oanh 0962297568 TT Kép Lạng Giang
5 Qt Chi Phú 0944891964 Số 166 TRường chinh TT Trữ
6 Qt Số 106 02403882337 Khu Trường Trinh, TT Trữ Lục Ngạn
7 QT Nhẫn Thoải 0982398557 TT Neo, yên Dũng Yên Dũng
8 Nguyễn Thị Thủy 01275815948 TT An Châu Sơn Động

[/fullwidth

]